Nejen o tělesné výchově...

Ne, tělák fakt není na h*vn*

          ...Ne, nechceme být za každou cenu vulgární - naopak.

    Chceme tímto provokativním názvem článku dosáhnout zvýšení Vašeho zájmu pro důležité sdělení, které je právě v tomto názvu skryto. Přitom na Vás, naše milé návštěvníky, nechceme debilně řvát, jako např. zelený paskřivec z reklamy na alzu. Čechy, Moraváky, Slezany a kohokoli jiného chceme přimět k tomu, aby si více všímal podstatných věcí (např., že tělák je důležitý nebo že na Pražském hradě visí vlajka s nápisem "Pravda vítězí") a nepřejímal pouze stereotypy od někoho, kdo se snaží manipulovat, problematice nerozumí nebo má neaktuální názor = a právě to se v mnoha případech děje v tělesné výchově dlouhodobě, bohužel.

     Pokoušíme se o to, aby se co nejvíc lidí zamyslelo nad tím, že dnešní tělák nemusí být o nechuti k běhání či oblíbené/neoblíbené vybíjené, rudé tváři a omluvenkách. Jde především o to, naučit žáky a studenty mít rádi POHYB, aby bylo možné eliminovat dopady (zejména po fyziologické stránce) té nejhorší polohy pro páteř člověka - sezení. Když k tomu přidáme dnes oblíbené zírání do mobilních telefonů, které páteři též nemálo škodí ("text neck", zvětšená hrudní kyfóza), nevhodné stravovací návyky a všudypřítomný stres, dostáváme se logicky k neradostnému výsledku zdravotního stavu současné aktivní populace (nejen) v ČR, které říkáme kamarádsky "SEDAVÁ SPOLEČNOST (str. 20-21)"

     Co studuješ? tělocvik? ..aha a co k tomu?? Nebo... tělocvikář? aha a s čím to máš, se zemákem? Všichni téměř bez výjimek kladou tyto otázky ve snaze zjistit, zda je tělocvikář zaměřený na zeměpis, občanku nebo snad matiku? :) Nemyslím, že to je dobře, tělocvikář má být zaměřen primárně na tělocvik, ne?? Přece pokud chceme učit tělák kvalitně, podle očekávání a moderních požadavků  společnosti (str. 20-21), proč by k tomu měl být nutný další předmět do kombinace? Aby to vypadalo nějak lépe nebo snad kvůli jednoduchosti studia těláku na VŠ? Tu "jednoduchost" může každý vyzkoušet v přijímacím řízení a následném studiu, kde je učiva dostatek a je třeba se jej naučit (stačí jen na zkoušku, stejně jako na jiných školách). Současně však je zapotřebí zvládnout i předměty praktické, u kterých by stanovené limity většina kritiků-neabsolventů pravděpodobně zvládala jen s obtížemi. Pokud se vystudovaní učitelé těláku nechtějí stát "úředníky" ve školách, kteří se musejí brodit v přebujelé administrativě, ne náhodou se dostávají do různých manažerských pozic - z toho lze vyvodit určitou míru schopností. Za velmi podstatné tedy považujeme NEzaměřovat se na další předmět v kombinaci, ale na to, abychom učili tělák opravdu DOBŘE, moderně a smysluplně!!! viz zde, str. 56-65.

     "Puboši" jsou, pravda, někdy hodně vynudění a patnáctistovka jejich tělesné schránce rozhodně neublíží, ba naopak - to je třeba říct nahlas... ovšem zase na druhou stranu to nutně běhat jen kvůli tomu, abych měl jako učitel známku z této aktivity??? To je v některých případech trochu kontraproduktivní - např. je možné, že nikdo ze zde uvedených videí neběhá patnáctku rád a přece jsou to všechno z pohledu tělocvikáře "celkem na pohodu" výkony ;)

 

                     

Jay~Pee 40x40