Nejen o tělesné výchově...

Hodnocení středoškoláků

Můj systém hodnocení středoškoláků je postaven na možnosti dosažení dobrého výsledku na základě vlastního úsilí a zlepšování dosavadních výsledků. Hodnotím primárně osobní vztah k jednomu z nejdůležitějších předmětů současnosti - tělesné výchově. Přidávám k tomu individuální výsledky (časy a výkony) z aktivit, které tlumí negativní působení sedavého způsobu života, a které lze vlastní snahou zlepšovat. Toto osobní zlepšování může opakovaně zprostředkovat dobrý pocit z vlastního progresu a vyplavení endorfinu (dosažení flow = pocitu štěstí). Další částí celkového hodnocení je i subjektivní posouzení, zda je student při míčových a jiných hrách zúčastněný nebo ne, zda mu aktivita jde či nikoli a je zde udělována pouze známka 1 nebo 2. Následuje pomocná známka (1 nebo 3) např. za účast na školních soutěžích a nebo trojka za nevhodné chování, opakované porušování fair play, aktivní šíření hlouposti nebo nenávisti, atp.

Student může tímto způsobem pozitivně měnit svůj přístup k TV a k pohybu vůbec i přes nějakou předchozí negativní zkušenost (výsměch či časté negativní hodnocení spolužáků i učitele, nezajímavé hodiny, jednostranné zaměření, apod.) a je jednoznačně funkční, jestliže chceme u dětí a mládeže dosáhnout alespoň částečného zvýšení zdravého působení pohybu na úkor nezdravého působení digitálních technologií.

 

2. pololetí 2019 bylo hodnoceno:

  • 1. známka v pořadí = osobní přístup k TV
  • 2., 3. a 4. známka = časy/výkony (v pořadí: shyb, klik, sed-leh)
  • 5. známka = míčové a jiné hry (jednička / dvojka => jde/nejde => zúčastněný/nezúčastněný - moje osobní hodnocení)
  • 6. známka = kázeňská opatření/účast na školních soutěžích (trojka-kázeňské nebo naopak jednička-účast)

 

------------------------------------------------                                                                                                            Jay~Pee 40x40