Nejen o tělesné výchově...

6 B

Zadání projektu: SVL (Self-Video-Learning)

Vytvořit VIDEO ve skupinách, kde bude mít každý svoji úlohu - za výběr teamu, rozdělení rolí a finální výsledek jsou zodpovědní generální manažeři, kteří řídí projekt (jako ve firmě). Délka videa cca 5 minut, ve formátech: AVI, MOV, WMV, MP4. Na konci videa musí být uvedeny všechny zdroje informací, ze kterých jste při své práci vycházeli a ve videu použili (no fake news, please!). Video lze slušně, ale klidně vtipně nebo třeba hodně moudře nadabovat, minimálně však určitě použít nějaké texty, různé zvuky, animace...je to na Vás, tak buďte kreativní!

Výsledek Vaší práce bude prezentován třídě celou skupinou a bude odevzdán nejpozději do konce ledna 2020 na flash discu - známka se odvíjí od snahy celého teamu zvládnout svoje téma (pan/í generální na začátku prezentace uvede kdo se podílel na které části). Videa použijeme při výuce, proto musí být veškerá data relevantní a bez nesouvisejících informací.

Hlavním cílem projektu je dostat do hlavy školní látku "trochu jinak", osvojit si ji rychle, hlouběji, zábavnou formou a kdykoli se k ní moci vrátit (např. kvůli zkoušení nebo chlubení atd.). Poněkud netradičním způsobem lze -při využití moderních technologií- zapojit více smyslů a emocí, kreativity a samostatnosti žáků - proto lze předpokládat i lepší míru zapamatování látky a hlubší vhled do problematiky. Vedlejším efektem projektu je zlepšení práce s nejpoužívanějšími vyhledavači, práce s relevantními zdroji, nutná spolupráce ve skupině a s tím spojené prohlubování komunikačních dovedností a soft skills v rámci emoční inteligence.

 

Generální manažeři  (jejich teamy v závorce) + témata, která budou zpracovávat:

1. Monča K.  (Zachoška, Kája Š., Kája B.)  + Litosféra

2. Honzin P.  (Radek C., Filda B., Sam R.)  + Atmosféra

3. Riči K.  (Pepíno B., Vojta M.., Laďa J.)  + Hydrosféra

4. Lindik P. (Danča T., Kamča K., Džordžo Š.)  + Pedosféra

5. Kačka K.  (Nikča K., Natka H., Naty F.)  + Biosféra

 (rodiče prosím o spolupráci v tom smyslu, že nechají vystoupit své potomky ze své komfortní zóny a nebudou dělat práci za ně, děkuji) thumbs-up-sign

------------

Hodnocení probíhá na 3 úrovních, výsledná známka je průměrem (klasika):

1. Odevzdáno / NEodevzdáno ve stanoveném termínu?                                                                                                                                                           ANO = 1; Do 14ti dnů po termínu = 3; NE = 5

2. Projekt řešen a zpracován dle zadání?                                                                                                                                                                               ANO = 1; Částečně = 3; NE = 5

3. Celkové zpracování (vyvinuté úsilí a snaha o co nejlepší výsledek; může posloužit v učení spolužákům, kreativita, dobré nápady ...)                                            ANO = 1; Moc ne = 3; Bortím snahu ostatních, nespolupracuji, kašlu na to = 5

---------- výsledné práce zde:

 

1. Litosféra:

 

2. Atmosféra:

 ATMOSFÉRA

3. Hydrosféra:

HYDROSFÉRA

4. Pedosféra:

 

 

5. Biosféra: